Organizator – The Global Leadership Summit Polska

Organizator

Organizator

Organizatorem Konferencji The Global Leadership Summit w Polsce jest Instytut Przywództwa. Celem Instytutu jest wspieranie liderów w ich rozwoju. Pomagamy liderom wzrastać w trzech obszarach:

    • Charakter – przywództwo to przede wszystkim to kim jesteś… Tylko wtedy, gdy lider jest spójny w tym co wierzy, co deklaruje i co wykonuje możemy mówić o Przywództwie.
    • Umiejętności – jeden z naszych mówców i przyjaciół J. C. Maxwell napisał książkę: Talent nie wystarczy. Przywództwo to podróż, w której poza talentem potrzebujemy umiejętności i wiedzy. Bo choć przywództwo to wpływ, to aby brać za niego odpowiedzialność musimy wiedzieć jak.
    • Innowacja – z rozwojem mamy do czynienia wtedy, gdy wychodzimy poza swoją strefę komfortu. Konferencja GLS to wydarzenie, które pozwala liderom zobaczyć przestrzenie, w których jeszcze nie byli. Zaprasza liderów do opuszczenia znanych terenów i obszarów. Nie mamy żadnych wątpliwości, że przywództwo to wywieranie wpływu, dotyczy więc każdego. Choć niektórzy mają szansę, aby swój wpływ realizować w szerszej przestrzeni, to jednak każdy jest osobą wpływu. Chcemy więc pomagać każdemu, kto chce brać za niego odpowiedzialność.

www.instytutprzywodztwa.org.pl